Drodzy rodzice!

Głównym zadaniem naszej placówki jest umożliwienie dzieciom połączenia zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Podstawową formą działalności małego dziecka jest zabawa, dlatego staramy się tak zorganizować proces dydaktyczno-wychowawczy, aby dzieci mogły zdobywać wiedzę poprzez dobrą zabawę.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w naszym przedszkolu łączą w sobie różne aktywności dziecka: ruch, zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, ćwiczenia twórcze. Obejmują tematykę bliską emocjonalnie dziecku, poszerzając jego wiedzę o świecie.

Szczególną uwagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami, jesteśmy otwarci na państwa pomysły i sugestie, bo doskonale wiemy, że razem znaczy lepiej i więcej.

Nasze przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Gorlice pod nr 1/2000.

Nasza kadra:
W przedszkolu zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, którzy z pasją i wielkim zaangażowaniem wykonują swoją pracę. Nauczyciele mają ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Otrzymaliśmy ocenę B A B!


Przedszkole nasze po przebytym badaniu ewaluacji przeprowadzonym pod koniec roku szkolnego przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty otrzymało bardzo wysokie oceny (Dzieci Są Aktywne A!!), z czego jesteśmy bardzo dumni.

Jest to zasługa całego personelu przedszkola, którego praca poddana został szczegółowej ocenie, naszych przedszkolaków, które zawsze stają na wysokości zadania, a także wszystkich Rodziców, którzy z razem z nami tworzą przedszkolną społeczność. Szczegółowy raport znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000419397158.pdf

Za rok 2015 otrzymaliśmy certyfikaty:

 • BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE- BEZPIECZNY UCZEŃ
 • PRZEDSZKOLE TALENTÓW
TYTUŁY NADANE PRZEZ STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO W WARSZAWIE

Nasza oferta:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, realizacja podstawy programowej zgodnie z MEN
 • przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 16:00
 • zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia ceramiczne, warsztaty taneczne, dogoterapia, bibliotekoterapia, hipoterapia, zajęcia badawcze, joga
 • wykwalifikowani i kreatywni nauczyciele 
 • przyjazna i domowa atmosfera 
 • przytulne i kolorowe sale
 • konkurencyjna cena
 • smaczne posiłki
 • udział dzieci w imprezach przedszkolnych: teatrzykach, wycieczkach, piknikach
 • opieka logopedy i poradni psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja:


Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek

06:30 - 16:00

Zajęcia logopedyczne, korekcyjne, taneczne, ceramiczne, dogoterapia, bibliotekoterapia, warsztaty badawcze, język angielski, rytmika, hipoterapia, zajęcia badawcze, joga: niepłatne

Rekrutacja:

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, którą można otrzymać w siedzibie przedszkola.

Zapisy trwają cały rok, jeśli dysponujemy wolnymi miejscami. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Ramowy rozkład dnia:


06:30 – 08:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.
08:30 - 08:45 Czytanie bajeczki, Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
08:45 – 09:15 Śniadanie
09:15 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.
10:00 – 12:00 Zabawy ruchowe, , zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
12:00 -12:15 Czynności porządkowe- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:15 -12:45 Obiad.
12:45 - 13:45 Mycie zębów, odpoczynek poobiedni , kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym, i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne.
13:45 - 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk.
14:00 – 14:15 Podwieczorek
14:15 – 15:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.
15:45 – 16:00 Rozchodzenie się dzieci

Zajęcia dodatkowe:


Tańce

Zajęcia taneczne mają na celu nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych. Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów. Rozwijanie uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk.

Języki obce

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. W wieku przedszkolnym dzieci podchodzą do innego języka w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Im wcześniej dzieci rozpoczną kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przychodzi im jego nauka, zwiększają się również szanse, że będą się nim swobodnie posługiwać w przyszłości. Nauczanie języka angielskiego i niemieckiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyczne prowadzone w naszym przedszkolu polegają na kształtowaniu odpowiedniej sylwetki, postawy ciała, ćwiczeniach oddechowych, rozluźniających, mają na celu  rozwijanie sprawności fizycznej.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy, usuwanie wad wymowy oraz poprawę komunikacji werbalnej dziecka.

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, zdolności wokalne, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania. Dzieci poznają wybrane utwory klasyczne, biorą udział we wspólnym muzykowaniu na instrumentach muzycznych, uczą się prostych układów tanecznych.

Zajęcia ceramiczne

Proponowane zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni, ekspresji twórczej, obudzanie emocji oraz rozwijanie procesów poznawczych u dzieci poprzez działalność plastyczną jako jedną z głównych form aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Tworząc swoje prace dzieci odzwierciedlają wiedzę o świecie, a przede wszystkim bawią się materiałem plastycznym, kolorem i kreską.

Dogoterapia

Zajęcia z tego cyklu obejmują zagadnienia takie jak: świadome i odpowiedzialne posiadanie psa, podstawowe informacje dotyczące czworonożnego przyjaciela, jego żywienia, potrzeb oraz ich zaspokajania, a także komunikowania sie z nim; bezpieczny kontakt z psem, umiejętność zachowania się w sytuacjach codziennych, nietypowych, a także niebezpiecznych. Ponadto program zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu rozwój intelektualny, poznawczy i fizyczny uczestników. Poprzez zabawę z psem zwiększa się możliwość koncentracji uwagi, a także przyswojenia wiedzy i motywacja do wykonywania zadań. Zajęcia stymulują wszechstronny rozwój, kształtują pozytywne emocje, integrują grupę, ułatwiają kontakty społeczne, a także poprawiają komunikację

Bibliotekoterapia

Bibliotekoterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulowania psychiki człowieka. Terapia książką jest znana i bardzo popularyzowana. Należy wskazywać dzieciom potrzebę obcowania z książką. W zajęciach wykorzystamy także muzykoterapię, arteterapię (terapia poprzez sztukę np. malowania, rysowania). Na zajęciach dzieci będą się integrowały poprzez różnego rodzaju zabawy, relaksowały przy słuchaniu odpowiedniej muzyki relaksacyjnej.

Hipoterapia

– forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Działanie hipoterapii:
 • korygowanie postawy ciała
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne
 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu
 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych

Kółko plastyczne.

Zajęcia plastyczne są nieodzownym i podstawowym elementem wychowania estetycznego. Posiadają wielkie wartości wychowawcze i kształtujące oraz wpływają na rozwój osobowości przedszkolaka. Kształtują wrażliwość estetyczną zmysłów, wychowują na przyszłego odbiorcę, czyli człowieka odczuwającego potrzebę obcowania ze sztuką. Dzięki zajęciom plastycznym rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość, a zwłaszcza wyobraźnię, która wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Budzą się nowe zainteresowania, przedszkolak doznaje szerokiego wachlarza uczuć i głębokich przeżyć, wytwarzając pożądane cechy charakteru, jak umiejętność współżycia i współpracy z innymi oraz wiary we własne siły.

Kółko plastyczne odbywa się raz w tygodniu w środę.

Zajęcia kulinarne

W trakcie zajęć przedszkolaki będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać zasady prawidłowego odżywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu. Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Ponad to w czasie zajęć przedszkolaki będą kształcić umiejętności współpracy w grupie, czerpać radość ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz doskonalić umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych potraw. W trakcie zajęć dzieci będą uczyć się pieczenia prostych ciast, ciasteczek, przyrządzania deserów, przygotowywania kanapek, sałatek i surówek oraz doskonalić umiejętności nakrywania do stołu, ozdabiania go, a także kulturalnego zachowywania się przy nim.

Zajęcia kulinarne odbywają dwa razy w miesiącu w pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca.

Zajęcia Badawcze

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Joga

Po co dzieciom joga? A po co im zabawa? Żeby się wyszaleć, spędzić wesoło czas, poruszać się, po prostu być. Dorośli potrzebują definicji jogi, chcą znać sanskryckie nazwy pozycji, pytają o korzyści. Dziecko rozwija matę i dobrze się na niej bawi...
 • Joga uczy dzieci cierpliwości w stosunku do innych
 • Joga uczy dzieci cierpliwości w stosunku do siebie samych
 • Joga pozwala dzieciom dostrzegać i akceptować różnice między nimi samymi. Joga nie jest sportem zespołowym, aczkolwiek ćwiczy się ją w grupie. Pozwala to dzieciom skoncentrować się na swojej pracy.
 • Joga pomaga dzieciom uspokoić ich ciągle rozbiegane ciała i umysły. Choć pozycje jogiczne wymagają entuzjazmu i wysiłku, determinacji i skupienia, to efektem jest spokój i wyciszenie. Dzieci skupiają się na zadaniu, co powoduje wzmożoną koncentrację. Chociaż sport i gimnastyka są świetne, joga oferuje dodatkowe korzyści.
 • I oczywiście, joga pomaga dzieciom wzmocnić ciało i poprawić jego elastyczność

Statut:


Pobierz plik w formacie pdf:

Przedszkole otrzymalo oczyszczacz powietrza.


Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Kontakt:


Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"

Siedziba przedszkola: ul. Dukielska 73, 38-300 Gorlice

tel. 18 352 61 06

e-mail: skrzaty_anna@op.pl

Dyrektor przedszkola : mgr Anna Boczoń

Projekt i opracownie: PRONET