Bibliotekoterapia - Ekologiczne miasto. 27.04.2016 r.
Zajęcie otwarte dla rodziców. 26.04.2016 r.
Malowanie na folii . 22.04.2016
Wyjście na plac zabaw. 22.04.2016
Kolorowy Tydzień - Dzień Brązowy. 22.04.2016
Kolorowy Tydzień - Kolorowy Dzień. 21.04.2016
Kolorowy Tydzień - Dzień Żółty. 20.04.2016
Kolorowy Tydzień - Dzień Zielony. 19.04.2016
Kolorowy Tydzień - Dzień Niebieski. 18.04.2016