Niepubliczne Przedszkole

"Zabawa jest nauką, nauka - zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

Glenn Doman